Badania
i Rozwój technologii

Podstawą naszych sukcesów jest nowoczesność rozwiązań, odpowiadająca standardom europejskim.  

Mając na uwadze aspekty ekologiczne, firma dokłada wszelkiej staranności, żeby nasze produkty były przyjazne dla środowiska.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

AGH jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem, prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych stanowiących podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych. 

Strony deklarują współpracę w zakresie:

  • Wydania niezbędnej komunikacji w tym m.in. certyfikacji, atestów, aprobaty produktów itp.
  • Badań podstawowych
  • Badań przemysłowych
  • Prac rozwojowych 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska jest uznaną w międzynarodowym środowisku naukowym uczelnią z 70 letnią tradycją w prowadzeniu działalności na rzecz tworzenia krajowej, europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej.

W ramach posiadanych uprawnień i możliwości, określonych statutową działalnością, z wykorzystaniem posiadanego potencjału współpracujemy w celu wykorzystania doświadczeń i dorobku naukowego Politechniki Krakowskiej oraz potencjału i pozycji Eksil dla rozwoju dotychczasowych i tworzenia nowych technologii będących przedmiotem zainteresowań zarówno naukowych, jak i komercyjnych obu stron. 

INTECH PK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Intech PK jest spółką celową Politechniki Krakowskiej, której powołanie zostało dofinansowane w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie programu Spin-Tech, i której działalność obejmuje zarządzanie prawami własności intelektualnej Politechniki Krakowskiej.

Realizacja wzajemnej współpracy w szczególności w zakresie komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych i promocji jej wyników w ramach realizowanych przez nie przedsięwzięć.