Laboratorium Eksil

działa w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

Laboratorium Eksil

świadczy usługi dla firm zewnętrznych, partnerów biznesowych

Laboratorium Eksil

posiada dostęp do szeregu norm i metod badawczych

Indywidualna wycena usługi laboratoryjnej

Skontaktuj się z nami

 

Działania laboratorium zakładowego:

 • Bieżąca kontrola surowców oraz produktów gotowych
 • Badania identyfikacyjne produktu przed wprowadzeniem do obrotu
 • Badania właściwości użytkowych dotyczące impregnatów hydrofobizujących, impregnatów i powłok
 • Indywidualne projekty dla producentów prefabrykatów betonowych  (kostki brukowej, ogrodzeń, płyt tarasowych chodnikowych…)
 • Działania R&D

Zakres badań:

 • Oznaczanie gęstości – Metoda piknometryczna – PN EN ISO2811-1:2016
 • Oznaczanie zawartości substancji nielotnych – PN ISO 3251
 • Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych VOC – metoda różnicowa PN EN ISO 11890
 • Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej PN EN 13579
 • Oznaczanie absorpcji kapilarnej i przepuszczalności wody –  PN EN 1062-3
 • Nasiąkliwość i odporność na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej PN EN 13580
 • Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym batonie metodą fenoloftaleinową PN EN 14630
 • Oznaczanie pH metodą pehametryczną
 • Wyznaczanie wskaźnika kropli wody
 • Oznaczanie nasiąkliwości powierzchniowej
 • Oznaczanie nasiąkliwości masowej